Brand Protection

Sedan 2013 har nya gTLD-tillägg (generiska toppnivådomäner) blivit tillgängliga för allmänheten, vilket innebär fantastiska möjligheter för företag – och för domäntjuvar. Domäntjuvar registrerar in en domän i ond tro och utger sig för att vara legitima webbplaster – som din – för att lura kunder på bekostnad av andra, vilket ofta resulterar i en kostsam vräkningsprocess som inte hindrar att problemet uppstår en gång till.

Läs om riskerna med att inte skydda ditt varumärke här och här.

Så här drar du nytta av tjänsten för varumärkesskydd från SSL247®

Den tjänst för varumärkesskydd som erbjuds via SSL247® – av ICANN – är en tjänst som proaktivt förhindrar domäntjuvar från att komma åt ditt varumärke. Tjänsten gör det möjligt för registrerade varumärkesägare att effektivt blockera domän- och gTLD-registreringar innan de kan slutföras och genomförs med två sammankopplade tjänster – DPML och TMCH.

TMCH

"Trademark Clearing House" (TMCH) gör det möjligt för ägare till registrerade varumärken att registrera nya gTLD:er innan de blir tillgängliga offentligt och prioriterar därmed varumärkesägarnas behov före oregistrerade parter – vilket kallas "sunrise"-perioden och är den första fasen i tillgängligheten:

  • Sunrise – Ägare till registrerade varumärken har exklusiv tillgång till nya gTLD:er
  • Landrush – gTLD:er är offentligt tillgängliga till ett premiumpris
  • Allmän tillgänglighet – gTLD:er är offentligt tillgängliga till ett reducerat pris
DPML

DPML (Domain Protected Marks List) är en tjänst som endast är tillgänglig för dem som är registrerade för TMCH-tjänsten och skyddar ditt domännamn defensivt.

Kunder som är registrerade för DPML-tjänsten meddelas när ett försök att registrera en domän som innehåller deras registrerade varumärke görs. När kunden får meddelandet kan denne antingen registrera domänen först – och på så sätt blockera registreringsförsöket – eller tillåta försöket genom att inte vidta någon åtgärd.

Din perfekta agent för varumärkesskydd är SSL247®

Vem kan bättre skydda ditt rykte online än de flerfaldigt prisbelönta webbsäkerhetskonsulterna? Varumärkesskydd blir inte bara svårare att hantera, det är också viktigare än någonsin att säkerställa företagets kontinuitet – både vad gäller rykte och ekonomi.

Genom att välja SSL247® med flerfaldigt prisbelönta konsulter som agenter för ditt varumärkesskydd kan du dra nytta av:

  • Vårt partnerskap med Trademark Clearinghouse.
  • Vår privilegierade åtkomst till ICANN-tjänster.
  • Vårt åtagande att personligen granska alla dina dokument innan vi skickar dem vidare.
  • Anpassad konsultstöd som ger fullständig transparens, ingen förvirring eller missförstånd.

Genom att skydda ditt varumärke online kan du förhindra andra från att påverka ditt varumärke negativt och koncentrera din verksamhet helt och hållet på det som verkligen är viktigt – obehindrad tillväxt.

Kontakta våra ackrediterade konsulter för mer information:

   08 465 05 815 (London-kontoret)
 domains@SSL247.se

Du kan också ta en titt på avsnittet Varumärkesskydd i vår kunskapsdatabas.