Cloud Security - Web Security

Web Security

Den här lättanvända webbsäkerhetslösningen skyddar din organisation från webburna hot och möjliggör kontroll, övervakning och tillämpning av acceptabla webbanvändningspolicyer. Lagren som skyddar mot skadlig kod blockerar hot innan de kommer in i ditt nätverk, medan URL-filtreringspolicyer och gränser för webbtrafik minskar webbmissbruk – och skyddar företagets bandbreddsanvändning.

Molnmodellen – fördelar och kostnader

icon .cloud symantect endpoint

Web Securitys kommersiella och patenterade antispionprogramvara och antivirusmotorer skanna onlineinnehåll för skadlig kod innan den levereras till ditt nätverk. Dessa motorer uppdateras kontinuerligt av Symantec Hosted Services för att säkerställa att hot upptäcks korrekt för att minska underhålls- eller administrationsarbete för personalen – Skeptic™-funktionen skyddar även mot nolldagsattacker och delar automatiskt den här informationen för att möjliggöra bättre upptäckt i molnet.

Totalt sett använder den här lösningen Symantecs globala nätverk av lastbalanserade datacenter med hög tillgänglighet för att möjliggöra snabb, effektiv skydd som alltid är på utan att det påverkar din produktivitet. Genom att ta din webbsäkerhet in i molnet kan användarna dra nytta av:

  • URL-filtrering
  • Webbantivirusskydd
  • Under 100 millisekunders latens
  • 100 % drifttid
  • Omfattande rapportering
  • Skeptic prediktiv teknik
  • Förenklad administration
  • webbpolicytillämpning

Den molnbaserade lösningen hanteras effektivt från en central webbaserad administrationskonsol och uppdateringar är automatiserade för att minska den administrativa bördan och maximera produktivitet och endast några minuter krävs för att konfigurera utan ytterligare hårdvara. Dessutom är det inga stora förskottskostnader för kunderna eftersom det bara är en fast – prisvärd och förutsägbar – prenumerationsavgift.

Varför välja Symantec via SSL247®

Symantec är den globala ledaren inom informationssäkerhet, säkerhetskopiering och tillgänglighetslösningar. Deras omfattande utbud av webbsäkerhetsprodukter och tjänster garanterar att din information förblir säker, men att hitta rätt lösning första gången kan vara en utmanande och tidskrävande uppgift. På SSL247® är alla våra flerfaldigt prisbelönta experter SSE- och SSE+-ackrediterade, vilket innebär att våra ackrediterade konsulter är erkända experter inom branschen och kan ge dig opartiska råd om webbsäkerhet enligt alla dina verksamhetsbehov.

Hör av dig

Om du har några frågor eller är osäker på om det här är den rätta lösningen för din verksamhet, kontakta en av våra ackrediterade konsulter idag för en KOSTNADSFRI konsultation för att ta reda på mer:

    08 465 05 815 (London-kontoret)
   sales@ssl247.se