Vad är GDPR?

Regelverket

Den Europeiska kommissionen har presenterat General Data Protection Regulation (GDPR) som kommer att implementeras den 25 maj 2018. Regelverket har huvudsakligen implementerats för att:

  • Tvinga företag att vara tydligare angående sin datainsamling och användning
  • Förbättra dataskydd och förhindra databedrägerier
  • Fastställa bättre kontroll och reaktivitet för att förhindra dataläckage

Dessa nya regelverk spelar en viktig roll i en tid när både datavolymen skjuter i höjden och hot växer i samma takt.
Se vår guide nedan om du vill ha mer information.

Vilka företag och länder påverkas?

GDPR påverkar inte bara företag som hanterar känsliga data, som sjukvårds- och finanssektorerna, utan alla företag som hanterar personlig information, vilket är majoriteten av företagen idag.
Dessutom påverkas små och medelstora företag i högre utsträckning som hackarnas favoritmål, eftersom de ofta har mindre säkra informationssystem som är enklare att skada.
Trots regelverket kommer dataskydd att fortsätta vara den stora utmaningen för företag under 2017.

GDPR

Även om GDPR är ett europeiskt regelverk som gäller europeiska företag kommer det även att gälla för andra länder som handlar med och hanterar data för europeiska medborgare.

Vilka är konsekvenserna och riskerna?

  • Böter utdöms: Europeiska företag åläggs ett bötesbelopp som kan vara upp till 4 % av företagets totala omsättning eller upp till 20 miljoner euro.
  • Organisationer som har påverkats måste meddela kunder inom 72 timmar i händelse av bristande efterlevnad.

Att det nya regelverket följs är viktig för både transparensen för kunddataanvändningen, som omfattar implementeringen av en plan för dataförlustskydd (DLP) samt dokumentation för dataprocesserna.

Hur säkrar jag mina data och följer reglerna?

Det verkar som om Europeiska kommissionen är fast beslutna att låta de nya reglerna träda i kraft, enligt de sanktioner de inför och genom att uppmuntra RSI att starta förändringen så snart som möjligt.

  • Hur påverkas mitt företag?
  • Är mitt företag redo?
  • Hur utvecklat är mitt informationssystem med avseende på dataläckage?
  • Vad kan jag göra för att följa reglerna?

För att hjälpa dig besvara ovanstående frågor har vi på SSL247® kombinerat våra expertkunskaper med Thales e-security för att erbjuda dig en skräddarsydd tjänst.
Om du vill veta mer om hur du navigerar bland dessa utmaningar under 2017 kan du hämta din kostnadsfria guide nedan.

GDPR Data Lifecycle

Vi på SSL247® kan erbjuda en revision av ditt företag och föreslå förbättrade säkerhetslösningar som följer det nya regelverket.

Om du vill veta mer om GDPR, dataskydd och efterlevnadsmetoder kontaktar du en av våra ackrediterade konsulter nu på +46 (0) 208 892 47 eller via e-post till sales@ssl247.se .