MPKI-tjänst (Managed Public Key Infrastructure) från SSL247®

MPKI Certificate Authorities

MPKI-tjänsten med SSL247®

Att göra affärer elektroniskt är nu en affärsstandard, särskilt när företag blir mer och mer papperslösa. På SSL247® vet vi hur viktigt det är att hantera åtkomst till företagets e-post och dokument som en del av onlinekontinuiteten – särskilt på enheter som inte är skyddade bakom en företagsbrandvägg.

Vill du veta mer om MPKI ?

Gör det möjligt att säkra
all känslig information på alla enheter

Pålitlig åtkomst

För att din verksamhet ska fortsätta vara säker erbjuder SSL247® tjänsten MPKI (Managed Public Key Infrastructure) – en flexibel molnbaserad lösning utvecklad av Symantec, som gör att din organisation snabbt och effektivt kan upprätta en säkerhetsarkitektur genom hela företaget.

Genom att använda MPKI-tjänsten från SSL247® kan organisationer utfärda, förnya eller återkalla digitala certifikat som aktiverar – eller inaktiverar – åtkomst till företagsegendom på flera olika enheter, t.ex. nyckelkort, mobila enheter mm., så att medarbetarna kan komma åt information från vilken enhet som helst utan att säkerheten äventyras.MPKI-erbjudandet levererar en globalt betrodd molnbaserad tjänst som är certifierad genom myndighetsrevisioner och som ger administratörerna möjlighet att övervaka eller konfigurera åtkomsträttigheter från en webbläsare dygnet runt, samt möjliggör en automatisk förnyelseprocess för certifikat för att förhindra att utgångna certifikat avbryter företagets verksamhet. Det innehåller även fullständig katastrofåterställning.

 • Betrodd molnbaserad infrastruktur från Symantec – den ledande jätten inom webbsäkerhet.
 • Brett programstöd – Utfärdar X.509-certifikat, som fungerar tillsammans med olika operativsystem, enheter VPN-e-post och webbläsare.
 • Transparent användarupplevelse – Användare kan distribuera och använda certifikat på Android- eller iOS-enheter utan svårhanterade användarnamn och lösenord.
 • Dedicerad support – SSL247® ger dig en dedicerad och ackrediterad flerspråkig kontoansvarig, som kan kontaktas direkt för omedelbar support.
 • Automatiserad livscykelhantering av certifikat – Automatiserar konfiguration av gemensamma autentiserings-, krypterings- och signeringsprogram över flera plattformar och webbläsare.

Kontakta våra ackrediterade konsulter för att få veta mer om MPKI-tjänstens fullständiga funktioner genom att ringa +46 (0) 208 892 47 (London-kontoret) eller skicka e-post till oss på sales@ssl247.se för mer information.

Hantera mer än 20 typer av certifikat

Med MPKI-lösningen kan du hantera mer än 20 typer av digitala certifikat, däribland:

 • Säker e-post (S/MIME)
 • Klientautentisering
 • Domänkontroll
 • Adobe® CDS
 • Microsoft® Wi-Fi
 • Datorcertifikat
 • Generiska och privata servrar
 • MDM (Mobile Development Management)

Certifikatsprofil

Beskrivning

Adobe® CDS

Utfärdar certifikat som slutanvändarna kan använda för att digitalt signera och skydda Adobe PDF-dokument. Slutanvändarna måste lagra dessa certifikat på smartkort (certifikat som utfärdas av Test Drive-konton kan lagras i programcertifikatslager).

Domänkontroll

Utfärdar certifikat som kan användas för att autentisera dina Active Directory-domäner.

Dator

Utfärdar certifikat för domänkopplade system som kan användas av datorer eller andra enheter för att autentisera sig själva på företagsnätverket eller andra enheter.

Kodsignering

Utfärder certifikat från en privat CA som kan användas för att digitalt signera utvecklarkod enligt företagets hierarki.

Säker e-post

Utfärdar certifikat som slutanvändarna kan använda för att digitalt signera och kryptera e-post med S/MIME.

Certifikatsprofil

Beskrivning

Klientautentisering

Utfärdar certifikat som slutanvändarna kan använda för att autentisera sig själva på företagsresurserna (VPN:er, webbplatser eller liknande tjänster).

Smartkortinloggning

Utfärdar certifikat till de säkerhetsenheter som slutanvändarna kan använda tillsammans med smartkortinloggning i Windows för att autentisera sig själva på företagsresurserna. De här certifikaten måste lagras på en säkerhetsenhet som ett smartkort, token eller liknande säkerhetsenhet med stöd för Windows smartkortinloggning.

Obs! För att fungera korrekt med Windows smartkortinloggning måste enheten använda eller implementera en (virtuell) smartkortsläsare. Vissa säkerhetsenheter, som Intel Identity Protection (IPT) eller Trusted Platform Module (TPM) kanske inte har stöd för den här virtuella läsaren på alla plattformar.

IPSec-autentisering

Utfärdar servercertifikat som kan användas för att aktivera IPSec (Internet Protocol Security).

IPSec-autentisering offline

Utfärdar IPSEC-datorcertifikat som används för enhet till enhet-kommunikation via IPSec-protokollet.

Windows® EFS

Utfärdar certifikat som EFS Recovery-administratörer kan använda för att återställa data som tidigare krypterats via Microsoft® Windows krypterande filsystem.

Säker e-postgateway

Utfärdar certifikat för säkra e-postgateways.

Adobe® CDS Organization

Möjliggör för en organisation att utfärda certifikat som utför digital autentisering av Adobe PDF-dokument.

MDM

Endast för användning av MDM-försäljare: Möjliggör för MDM-återförsäljare (Mobile Development Management) att utfärda enhetsidentitetscertifikat innan den krypterade profilen (för VPN, Wi-Fi och så vidare) skickas ut till användarens mobilenhet.

Microsoft® Wi-Fi

Utfärdar certifikat som slutanvändarna kan använda för att autentisera sig själva på ett trådlöst Microsoft®-nätverk.

Certifikatsprofil

Beskrivning

OpenADR

Utfärdar enhetscertifikaten OpenADR VTN och VEN för tillverkare av produkter som överensstämmer med specifikationen OpenADR Alliance. OpenADR-certifikat fungerar som ett identitetscertifikat för varje enhet som registreras på nätverket. Varje certifikat knyter en enhets MAC-adress till ett RSA-nyckelpar och tillåter enheten att unikt autentisera sig själv på nätverket via sin privata nyckel.

OpenCable

Utfärdar enhetscertifikat som bäddas in i OpenCable-kompatibla enheter under tillverkningen. OpenCable-certifikat utgör grunden för flera olika säkerhetstjänster, däribland datakonfidentialitet, innehållsintegritet och hårdvaruautentisering för enheterna.

PacketCable

Utfärdar enhetscertifikat som bäddas in i PacketCable-kompatibla enheter under tillverkningen. PacketCable-certifikat utgör grunden för flera olika säkerhetstjänster, däribland datakonfidentialitet, innehållsintegritet och hårdvaruautentisering för enheterna.

CableHome

Utfärdar enhetscertifikat som bäddas in i CableHome-kompatibla enheter under tillverkningen. CableHome-certifikat utgör grunden för flera olika säkerhetstjänster, däribland datakonfidentialitet, innehållsintegritet och hårdvaruautentisering för enheterna.

Adobe® Individual

Utfärdar certifikat som slutanvändarna kan använda för att digitalt signera och skydda Adobe PDF-dokument.

Adobe® Organisation

Aktiverar en organisation för att utfärda certifikat som utför digital autentisering av Adobe PDF-dokument.

Generisk server

Möjliggör för en organisation att utfärda anpassade servercertifikat som oftast behövs för att aktivera Internet Protocol Security (IPSec), autentisera datorer eller andra enheter på dina Active Directory-domäner eller för att utfärda privata servercertifikat.

Privat server

Utfärdar privata servercertifikat för att underlätta autentisering för serverentiteter under din privata företags-CA-hierarki, för att ge verifiering om att serverentiteten är internt betrodd.

De främsta fördelarna med MPKI:
 • Minskad kostnad och komplexitet – Kostnader för PKI minskas betydligt genom att onödiga kostnader för traditionella lokala PKI:er elimineras, t.ex. hårdvara, programvara, personal mm.
 • Förenklad administratörs- och slutanvändarupplevelse – Processen för certifikattilldelning och konfiguration av program för användning av dessa certifikat automatiseras för att strömlinjeforma arbetsflödet.
 • Förenklad integration av mobilenheter – Certifikatregistrering, leverans och installation förenklas med integrerade MDM-lösningar eller tjänstens mobilmedvetna certifikat.
 • Maximerar distributionsflexibilitet – Organisationerna kan leverera flera certifikatbaserade säkerhetsprogram från en enda plattform och skräddarsy distributionen för att passa deras behov.
 • Levererar skalbar, pålitlig, beprövad, molnbaserad PKI – MPKI-tjänsten tillhandahåller den oöverträffade pålitlighet som behövs för att skalanpassa flera certifikatsaktiverade program från en enda, flexibel plattform.

Varför välja SSL247® som tjänsteleverantör?

SSL247® är inte bara mottagare av flera utmärkelser med mer än 10 års branscherfarenhet, vi är en exklusiv "Specialist Partner" till Symantec och ISO 27001:2013-ackrediterade – så vi kan ett och annat om att skydda och hantera känslig information. Vår samlade portfölj av utmärkelser och ackrediteringar innebär att våra betrodda konsulter är ledande webbsäkerhetsexperter i Europa som har gjort ett stort antal högt profilerade kunder nöjda under åren.

Genom att välja SSL247® som din MPKI-specialist får din organisation tillgång till samma omfattande supportnivå som vi är kända för samt privilegierad tillgång till exklusiva marknadsledande fördelar som:

 • Specialanpassade och opartiska konsultationer från vårt team med ackrediterade konsulter
 • Mer än 10 års prisbelönt erfarenhet och expertis
 • Flerspråkig support från dedicerade kontoansvariga
 • KOSTNADSFRI säkerhetsutvärdering för att säkerställa att din onlinekontinuitet är skyddad
 • 30 dagars pengarna tillbaka-garanti
Kontakta oss idag

Om du vill ha mer information om MPKI-tjänsten och hur ditt företag kan dra nytta av den, tveka inte att kontakta våra konsulter för en KOSTNADSFRI konsultation utan förpliktelser:

+46 (0) 208 892 47
sales@ssl247.se