Penetrationstester och säkerhetsrevisionstjänster utförda av våra certifierade experter

SSL247®-säkerhetspaket

Alla organisationer, oavsett storlek och bransch, är potentiella måltavlor för attacker på sina informationssystem. Med alla de hot som härrör från en säkerhetsbrist som skapas under konfiguration, utveckling eller underhåll är det inte bara de stora bolagen som hamnar i skottgluggen för de här attackerna och hoten. Våra säkerhetstjänster syftar till att identifiera de här bristerna innan de blir exploaterbara hot..

Penetration Testing Icon

Penetrations-tester

Ett penetrationstest är en simulering av en illasinnad attack på ett datorsystem, ett nätverk eller en organisation under verklighetstrogna förhållanden.

Security Audits Icon

Säkerhetsrevisioner

Säkerhetsrevisioner ger ytterligare ett utvärderingslager på tekniska aspekter som källkod, system och annan dokumentation som attackerare vanligtvis inte har tillgång till.

Read Team & Social Engineering Services Icon

Red Team Services

Red Team-tjänster involverar simulering av verkliga och effektiva attackstrategier som tillämpas på din infrastruktur.

Incident Response Icon

Incidentsvar

Vår Incident Response-tjänst är utformad för att hjälpa dig när en attack eller penetration har upptäckts i ditt informationssystem.

Varför välja SSL247®?

Responsive

Responsiva och flexibla


Våra ackrediterade säkerhetskonsulter och certifierade penetrationstestare finns här för att svara och ge dig råd om det mest lämpliga tillvägagångssättet.

Technical

Tekniskt kompetenta


Alla våra konsulter och granskare utbildas regelbundet av tredjepartsorganisationer för att hålla sig informerade om de senaste sårbarheterna och attackteknikerna.

Certified

Certifierade experter


Våra konsulter har följande certifieringar, bland annat: OSCP (Offensive Security Certified Professional), OSCE (Offensive Security Certified Expert) och OPST (OSSTMM Professional Security Tester).

Varför genomföra en säkerhetsutvärdering?

Våra mycket kompetenta säkerhets- och penetrationstestspecialister kan undersöka robustheten i infrastruktur, nätverk, applikationer och policyer för att utvärdera styrkan i dina säkerhetskontroller och identifiera alla områden som en hackare kan exploatera för att få obehörig åtkomst.

Baserat på ett underskrivet avtal mellan testare och organisation säkerställer våra fördjupade tester att företagen kan verka på en säkerhetsnivå som är lämplig för att hantera känslig information.

Vilka lösningar erbjuder vi?


Säkerhetsrevisioner

Exakt genomgång av tekniska aspekter som kompletterar penetrations-tester. De här revisionerna kan även utföras oberoende av ett penetrationstest.


Kontakta oss

Vill du ha mer information om hur ditt företag kan dra nytta av våra tjänster i samband med säkerhetsutvärdering kontaktar du någon av våra ackrediterade konsulter: