Penetrationstester och säkerhetsrevisionstjänster utförda av våra certifierade experter

Alla organisationer, oavsett storlek och bransch, är potentiella måltavlor för attacker på sina informationssystem.

Med alla de hot som härrör från en säkerhetsbrist som skapas under konfiguration, utveckling eller underhåll är det inte bara de stora bolagen som hamnar i skottgluggen för de här attackerna och hoten.

Våra säkerhetstjänster syftar till att identifiera de här bristerna innan de blir exploaterbara hot.


Vilken lösning är bäst för din organisation?


SSL247® erbjuder ett brett utbud av flexibla lösningar som är designade för att identifiera sårbarheterna i informationssystem och de tillhörande riskerna.

För att du ska få ut det mesta av ditt företags behov har våra experter tagit fram den här onlineenkäten:

Vilken lösning är bäst för din organisation?

Våra penetrationstestare har skapat en skräddarsydd enkät som fastställer de bästa tjänsterna för att lösa dina problem och uppfylla dina behov.
Vilka lösningar erbjuder vi?

Säkerhetsrevisioner

Exakt genomgång av tekniska aspekter som kompletterar penetrationstester. De här revisionerna kan även utföras oberoende av ett penetrationstest.Flexibla säkerhetsutvärderingar

Social engineering
Incidentsvar
Red Team


Varför genomföra en säkerhetsutvärdering?

Våra mycket kompetenta säkerhets- och penetrationstestspecialister kan undersöka robustheten i infrastruktur, nätverk, applikationer och policyer för att utvärdera styrkan i dina säkerhetskontroller och identifiera alla områden som en hackare kan exploatera för att få obehörig åtkomst.

Baserat på ett underskrivet avtal mellan testare och organisation säkerställer våra fördjupade tester att företagen kan verka på en säkerhetsnivå som är lämplig för att hantera känslig information.Detaljerade och omfattande rapporter

Våra rapporter är mycket mer än en enkel lista över sårbarheter som genereras med ett automatiskt verktyg. Våra rapporter ger så mycket information som möjligt, från vilka metoder och strategier som används till hur informationen spåras, så att dina team kan förstå och replikera exploateringen eller verifieringen för alla identifierade sårbarheter.

Penetration Testing Sample Report

Varför välja SSL247®?

SSL247® har mer än 15 års erfarenhet och expertis inom webbsäkerhetsbranschen och flera olika ackrediteringar som EMEA Symantec Champion Award 2017. Vi är specialister på verksamhetskontinuitet online och vi är stolta över att vara:

Responsiva och flexibla

Våra ackrediterade säkerhetskonsulter och certifierade penetrationstestare finns här för att svara och ge dig råd om det mest lämpliga tillvägagångssättet.

Tekniskt kompetenta

Alla våra konsulter och granskare utbildas regelbundet av tredjepartsorganisationer för att hålla sig informerade om de senaste sårbarheterna och attackteknikerna.

Certifierade experter

Våra konsulter har följande certifieringar, bland annat: OSCP (Offensive Security Certified Professional), OSCE (Offensive Security Certified Expert) och OPST (OSSTMM Professional Security Tester).Kontakta oss

Vill du ha mer information om hur ditt företag kan dra nytta av våra tjänster i samband med säkerhetsutvärdering kontaktar du någon av våra ackrediterade konsulter:

08 465 05 815
sales@ssl247.se