Betaltjänstdirektivet PSD 2 & eIDAS


I september 2019 kommer betaltjänstleverantörers ansökningar vara skyldiga att uppfylla de nya kraven för verifiering och kommunikationssäkerhet enligt Europeiska bankmyndigheten (EBA).

PSD2 - About Icon

Vad är PSD2?

PSD2 är skapad för att genomföra åtgärder för förbättrad integritet och digital säkerhet för alla betaltjänstleverantörer (PSP:er), inklusive banker. På grund av finansiella tjänsters transaktioners känslighet utfärdade Europeiska bankmyndigheten (EBA) de reviderade PSD2 tekniska standarderna (RTS) som kräver—bland andra åtgärder—användningen av digitala säkerhetscertifikat utfärdade av en kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster (TSP) i enlighet med eIDAS-standarder. I hela EU kommer ”kvalificerade certifikat” att tillhandahålla en särskild status inom ramen av regelverk.

PSD2 - Regulation Icon

Vad är eIDAS-kvalificerade certifikat?

eIDAS (EU-förordning 910/2014) är regelstandarder utfärdade av Europeiska unionen som definierar kraven för certifikat om överensstämmelse med PSD2 med digitala certifikat. Detta inkluderar standarder utformade för att verifiera deras innehavares identitet, samt verksamheten från de kvalificerade tillhandahållarna av betrodda tjänster (TSP:erna) som utfärdar dem. Certifikat som är utfärdade i enlighet med eIDAS-standarder av kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster kallas också för ”kvalificerade certifikat” och tillhandahåller en särskild status i vissa regelverk och juridiska sammanhang.

PSD2 - Banking Institutions Icon

Varför behöver jag kvalificerade certifikat för PSD2?

PSD2:s krav gör det möjligt för digitala certifikat att användas för att identifiera PSP:er och banker, verifiera deras licensierade roller, kryptera kommunikation, och i vissa fall tillhandahålla manipuleringssäkra sigill på transaktioner eller uppgifter. PSD2 tekniska standarder (RTS) anger att endast eIDAS-certifikat utfärdade av kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster (TSP) kan användas för identifikation av PSP:er, på grund av dess känslighet och den integritet som krävs för finansiella tjänsters transaktioner..


Tillgängliga PSD2-kvalificerade digitala certifikat

Kvalificerade certifikat för autentisering av webbplatser (QWAC)


Bekräfta din identitet och roll som betaltjänstleverantör till kunder och andra företag, samtidigt som du krypterar och autentiserar känsliga uppgifter med QWAC-certifikat.

Kvalificerade eSeal-certifikat (QSealC)


Välj QSealC-certifikat för att ”försegla” ansökningsuppgifter, känsliga dokument och annan kommunikation för att se till att de är manipuleringssäkra och kommer från en trovärdig källa.

Val av PSD2-certifikat

PSD2-certifikat erbjuder olika skyddsalternativ beroende på användningsfall.

About QWAC QSealC
Var används det? Identifierar ändpunkter, skyddar uppgifter vid kommunikation Identifierar dokuments eller uppgifters källa och gör de manipuleringssäkra inom kommunikation och förvaring
Säkerhetsåtgärder Sekretess, autentisering och integritet Autentisering och integritet
Tillhandahåller det juridiskt bevisvärde för transaktioner? Nej Ja enligt eIDAS
Är uppgifter skyddade när de går via mellanhand? Skyddar i icke-hierarkisk kommunikation (peer-to-peer) Till mottagare, även om det går via mellanhand
PSD2 Brochure

Fördelar & funktioner med PSD2-kvalificerade certifikat


Fastställ överensstämmelse med de senaste lagstiftningsbestämmelserna i hela EU


Försäkra klienter & intressenter med de allra högsta säkerhetsåtgärderna


Försäkra att din infrastruktur och verksamhet alltid är korrekt konfigurerad

Varför välja SSL247® som din tjänsteleverantör?

Vår ackumulerade portfölj av utmärkelser och ackrediteringar innebär att våra betrodda konsulter är de ledande webbsäkerhetsexperterna i Europa som har gjort många högprofilerade kunder nöjda genom åren. Genom att välja SSL247® som din kvalificerade PSD2-tillhandahållande certifikat specialist får din organisation samma omfattande stödnivå som vi har blivit kända för, samt privilegierad tillgång till exklusiva marknadsledande fördelar, bland annat:

  • Skräddarsydda och opartiska konsultationer
  • Mer än 10 år av flerfaldigt prisbelönt erfarenhet och expertis
  • Ackrediterade konsulter
  • Flerspråkigt stöd
  • Dedikerade kontoansvariga
  • GRATIS säkerhetsbedömning för att säkerställa att din affärskontinuitet online är säkerställd

Ta kontakt med en av våra experter idag

För att ta reda på mer om PSD2-kvalificerade certifikat och hur de kan påverka din verksamhet, kontakta våra betrodda och SSE-ackrediterade konsulter för en GRATIS konsultation utan åtaganden: