Entrust SSL-certifikat

Entrust SSL-certifikat är designade för att uppfylla flera olika behov

Entrust är den prisbelönta plattformen för programvaruautentisering som administrerar dagens säkraste identitetsuppgifter, löser kundernas digitala säkerhetsutmaningar som certifikatsadministration och SSL.

Entrust Datacard-logotyp SSL247


Varför Entrust?

Entrust är ett av de mest betrodda varumärkena inom onlinesäkerhet med en av de mest respekterade kundbaserna. Företaget har legat i framkant på den identitetsbaserade digitala informationssäkerhetsmarknaden i nästan 20 år. De har en lång historia av att skapa mervärde för kunderna genom att möjliggöra betrodda identiteter och säkra transaktioner för flera olika företag och organisationer världen över.

Det är viktigt att säkra din webbplats och SSL-certifikat är en av de viktigaste komponenterna för att kryptera dina webbplatsdata och göra internettransaktionerna säkra.

Entrust SSL-certifikat är designade för att uppfylla flera olika behov som kan återställas från de olika utmaningar som företag kan ställas inför. De mest värdefulla funktionerna som erbjuds är stark kryptering, att skyddet för din webbplats säkerställs och uppfyller kraven för dagens moderna webbplatser.

Återvinn certifikat SSL247"


Poolning vs. icke-poolning

Med poolningsplan kan du utfärda och återanvända dina SSL-certifikat flera gånger fram tills ditt prenumerationsavtal förfaller. Den är framtagen för att uppfylla flera av företagets olika behov.

Icke-poolningsplan är ett enhetsbaserat system där certifikaten kan utfärdas för 1,2 eller 3 år och en enhet motsvarar ett år. Till skillnad från poolningsplanen förfaller licenserna när perioden är över och kan inte återanvändas.
MySSL® drivs av Entrust

SSL247 har gått samman med Entrust för att tillsammans skapa framgångsrika lösningar och leverera verktyg åt dina kunder. Vi har stor förståelse för utmaningarna som företag och koncerner står inför idag. Så vårt partnerskap med Entrust har gjort det möjligt för oss att erbjuda poolningsplanalternativet som kommer att integreras i vår MySSL®-plattform.

För att summera, med Entrusts poolingmodeller är det inte bara flexibelt att avsluta och återanvända samma SSL-certifikat under din kontoperiod, utan du får även enkel åtkomst till alla dina digitala certifikat via MySSL®

Vad är det mer?

Den beprövade MySSL®-plattformen från SSL247 blockerar dig från begränsningen att kunna hantera SSL-certifikat som levererats av endast en CA, du har möjlighet att hantera obegränsade certifikat utfärdade av flera CA. Den förbättrar även din säkerhetsupplevelse genom att ge dig en andra autentiseringsfaktor när du loggar in på en annan IP-adress eller VPN, vilket gör onlineutfärdandeprocessen snabbare och enklare och ger dig onlinedokument med bästa praxis tillsammans med support runt från en av våra skickliga kontoansvariga.

Registrera dig nu


Ytterligare fördelar och funktioner

  • Kostnadseffektivt
  • Hantera alla dina SSL-certifikat från alla CA-leverantörer
  • Förhindra förluster vid dataintrång
  • Granskningsstöd
  • Centraliserad plattform
  • Efterlevnadsövervakning
  • SMS-aviseringar
  • Teknisk support (Hälsokontroll (SSL Labs))
  • Automatisk installation av SSL och mer

Vill du veta mer om MySSL®

Prata med en av våra konsulter om du vill ha mer information:

Hör av dig 

08 465 05 815 (London-kontoret)
sales@ssl247.se