Organisationsvaliderade SSL-certifikat

Med något av våra organisationsvaliderade SSL-certifikat kommer din verksamhet att vara autentiserad och din webbplats skyddad. Dessutom kommer dina kunder att se att ditt företag är pålitligt.

Organisationsvalidering (OV) ligger en nivå över domänvalideringnär det gäller förtroendet som det skapar. Många av våra OV-certifikat gör det möjligt för dig att lägga in ditt företagsnamn i webbplatssigillet, vilket ytterligare stärker förtroendet. Kontakta oss redan i dag för att ta reda på vilka.

Tack vare upp till 256-bitars krypteringsnivåer och extra säkerhetsfunktioner, beroende på vilket certifikat du väljer, kan OV vara ett bra alternativ för din verksamhet. Jämför OV med andra valideringsmetoder här eller kontakta oss och låt någon av våra tillmötesgående konsulter hjälpa dig att avgöra vilken valideringsmetod som är den rätta för dig.


Ett OV-certifikat kommer att visa dina kunder att ditt företag är legitim och pålitlig, som det kommer med extra säkerhetsfunktioner som standard inklusive prövning organisationsinformation, hjälper dig att göra mer för att skydda din online-data.


Är organisationsvalidering det rätta alternativet för din verksamhet?

Ta reda på om organisationsvalidering uppfyller alla dina säkerhetskrav – använd vår guide eller vänd dig till någon av våra tillmötesgående SSL-rådgivare.

Se hur du kan få ett OV SSL certifikat inom 48 timmar

08 465 05 815
sales@ssl247.se